top of page

I'M
Abbas 
Tafti

Industrial PhD Student

01 My interests

MY Research Field

Service Management

75%

Innovation

70%

Design Automation

95%

Digital Transformation

85%

Structural Design

80%

Project Management

85%

Business Developmemnt

80%

Research Fields
Black on Transparent.png

I am a PhD student at Lulea University and as a researcher at WSP. 

My research project is about "Customer -centric service development based on automation". 

02 Research & more

03 Experience&Education

2020-

Luleå Tekniska Universitet

PhD Student

Kundcentrerad Tjänsteutveckling Baserad på Automatisering

Teoriutvecklingen bygger på fyra byggstenar: Design-driven innovation, Design automation, Stehn-Breges konstruktion av affärsmodeller samt tillverkningsindustrins plattformsteori. 

2020-

WSP i Sverige

Industridoktorand

Kundcentrerad Tjänsteutveckling Baserad på Automatisering

I projektet vill man förstå teknikkonsulters affärsutveckling och tydliggöra hur den leder till bättre möjligheter att samverka med kunder för en ökad hållbarhet.

2018-2020

Fastighets AB Balder

Projektledare

Som Projektledare ingår jag i företagets projektledningsgrupp inom förvaltningen och ha ett nära samarbete med både förvaltningen samt våra kunder.

2016-2018

Chalmers Tekniska Högskola

Master Degree

International Project Management

Syftet med utbildningen var att ge fördjupade kunskaper inom projektledning som sker internationellt. Mitt masterexamensarbete var om “Relationen mellan kontraktstyp, största fel och byggnadstyp”. 

-2007

Azad Universitet

Högskoleingenjör

Som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik lär du dig att utforma, bygga och förvalta framtidens miljöer och tekniska system utifrån människors behov och samhällets förväntningar. 

04 Construction Paradigm shift

Contractor
Research & More
CV
Construction Paradigm Shift
Top

Find me at

Black on Transparent.png
bottom of page